ZIMNÍ STADION

KONTAKT

Zimní stadion

  777 707 783 - pokladna
  zimni-stadion@bospor.info
  ZimakBohumin

Poštovní adresa
Janáčkova 1218
Bohumín
735 81

Provozní řád

Vstup do prostorů zimního stadionu

 • Vstup do prostorů ZS je povolen veřejnosti a všem dalším uživatelům pouze v době provozu a to na zakoupenou platnou vstupenku, která musí být předložena zaměstnanci ZS vykonávajícímu v té době službu u vchodu do ZS.
 • Provoz ZS je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, bruslení veřejnosti i pro různé společenské akce. Doba provozu je veřejnosti oznamována i rozvrhem na tabuli ZS u vchodu, rozhlasem, denním tiskem, plakáty atd.
 • Ceny vstupného na jednotlivé akce jsou stanoveny organizací. Prodej vstupenek na jednotlivé akce se provádí u pokladny ZS. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje.
 • Dětem mladším 10 let je vstup do prostoru ZS, mimo dobu bruslení pro děti, povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Návštěvníci ZS jsou povinni se podřídit pokynům pořadatelů.
 • Změna v programu ledové plochy vyhrazena.

Vyloučení ze vstupu do prostoru Zimního stadionu

 • Ze vstupu do prostoru ZS se vylučují všechny osoby v podnapilém stavu.
 • Vyloučeny z dalšího pobytu na ZS budou osoby, které prokazatelně ruší pořádek, ohrožují zdraví návštěvníků nebo sportovců, dále i osoby za případné nesportovní chování.
 • Vyloučeny boudou rovněž osoby, které ničí nebo manipulují s technickým zařízením ZS.
 • Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm nebo s předměty, které ohrožují bezpečnost návštěvníků ZS.

Provozní pokyny

 • Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení ZS, které je majetkem firmy Bospor spol.s r.o.
 • V době úpravy ledové plochy musí všichni návštěvníci i sportovci opustit plochu (povolen přístup do ochozů za mantinelem)
 • Uživatelé i návštěvníci musí dodržovat pořádek ve všech prostorách ZS.
 • Přísně se zakazuje odhazování různých předmětů na ledovou plochu ZS.
 • Vodění psů nebo jiných zvířat do prostoru ZS není dovoleno.
 • Návštěvníci všech sportovních i společenských akcí musí ukázněně nastupovat na vyhrazená místa a po skončení podniku opouštět ZS urychleně. Zakazuje se shromažďovat ve vchodech stadionu i při vstupech do šaten.
 • Doba bruslení pro veřejnost je předem oznámena. Po ukončení bruslení musí bruslící ihned opustit ledovou plochu, převléci se a odejít z prostorů ZS.
 • Bruslící veřejnosti jsou poskytovány šatny, které obsluhují zaměstnanci ZS. Za věci odložené mimo obsluhovaných šaten správa ZS neručí. Pro sportovce v době tréninků nebo utkání jsou přidělovány šatny dle dohody. Oddíl má nárok na přidělení šatny půl hodiny před zahájením tréninku-utkání.
 • Zakazuje se znečišťování a ničení šaten a sociálního zařízení.
 • Při bruslení veřejnosti je nutno jezdit ukázněně podle ohlášeného směru, přiměřenou rychlostí a neohrožovat další bruslící. Při bruslení veřejnosti je zakázáno přelézat a sedat na mantinely.
 • V době bruslení se nesmí vstupovat na ledovou plochu bez bruslí.
 • První pomoc se poskytuje v označeném prostoru ZS.
 • Za škody, poranění nebo úrazy, způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, nenese vedení ZS odpovědnost.
 • Ve všech prostorách ZS je přísný zákaz kouření.
 • Nalezené předměty odevzdejte u pokladny ZS, která zajistí jejich uschování a zveřejnění místním rozhlasem.
 • Na osoby, které poškozují zařízení ZS nebo ohrožují ostatní návštěvníky, upozorněte pořadatele nebo policii.

 

PARTNEŘI

Město Bohumín
Těšínské Slezsko
Těšínské Slezsko Region Card
MultiSport
Benfit Plus
Regiontourist.cz

Penzion ve věži

Telefon: 596 092 310
Mobil: 774 707 792
E-mail: penzion@bospor.info

Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Restaurace Maják

Telefon: 596 092 311
E-mail: penzion@bospor.info


Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Zimní stadion

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: zimni-stadion@bospor.info

Janáčkova 1218
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.512"N, 18°21'54.696"E

Aquacentrum - bazén

Telefon: 596 092 300
Mobil: 777 707 786
E-mail: aquacentrum@bospor.info

Koperníkova 1216
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'32.156"N, 18°21'58.964"E

Adventure Golf

Telefon: 734 788 666
E-mail: adventure-golf@bospor.info

Janáčkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.984"N, 18°21'59.756"E

Sportovní hala

Telefon: 734 788 668
E-mail: sportovni-hala@bospor.info

Koperníkova 1222
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'35.389"N, 18°21'58.385"E

Hobbypark

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Park Petra Bezruče
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'25.315"N, 18°21'54.600"E

Fotbalová hřiště

Telefon: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Koperníkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'29.830"N, 18°21'49.289"E

Copyright © 2007 - 2024 BOSPOR spol s r.o | Webmaster: webmaster@bospor.info | Nahlásit chybu | Prohlášení přístupnosti | Mapa webu