Provozní řád

Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků tělocvičny. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

 • Zařízení slouží výhradně ke sportovnímu využití.
 • Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý,  kdo vstupuje do areálu tělocvičny nebo na jednotlivé sportoviště. Vstup na jednotlivá sportoviště vždy ohlásí na recepci odpovědné osobě.
 • Uživatelé jsou povinni udržovat pořádek na hracích plochách, odpadky odhazovat do odpadkových košů. Po ukončení hrací doby předat hrací plochu uklizenou a v nepoškozeném stavu.
 • Hrací plochy využívá návštěvník vždy na vlastní nebezpečí. Je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli sportoviště v plné výši.
 • Provozovatel neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti návštěvníků.

 

V celém sportovišti je přísně zakázáno

 • kouření a vstup s otevřeným ohněm či předměty, ohrožující bezpečnost návštěvníků (pyrotechnické prostředky, chemické látky, elektronické cigarety, apod.)
 • jakékoli mechanické, chemické či biologické poškození a znečištění hrací plochy
 • vstupování na hrací plochu ve znečištěné obuvi (škvára, bláto, písek)
 • vhazování jakýchkoliv předmětů na hrací plochu
 • vnášení skleněných lahví
 • používání obuvi s podrážkou zanechávající čmouhy
 • požívání alkoholických nápojů, užívání drog a omamných látek
 • konzumace potravy a odhazování použitých žvýkaček
 • poškozování  osvětlení a jakéhokoliv dalšího zařízení tělocvičny
 • mimo nezbytnou nutnost užití se nesmí manipulovat s hasicími přístroji či ničit označení únikových cest
 • znečišťování a ničení šaten a sociálního zařízení
 • přítomnost zvířat je v areálu zakázána

 

V Bohumíně  1.1.2023

PARTNEŘI

Město Bohumín           Těšínské Slezsko           Těšínské Slezsko Region Card
MultiSport           Benfit Plus           Regiontourist.cz

KONTAKTY

BOSPOR, spol. s r. o.
Koperníkova 1174
735 81   Bohumín

GPS:      49°54'24.159"N, 18°21'54.426"E
Cesta:   Jak se k nám dostanete?

IČO:   26815982
DIČ:   CZ26815982
Číslo účtu:   1728491329 / 0800

Telefon:   596 012 638
E-mail:     bospor@bospor.info
Web:        www.bospor.info

Kontakty na jednotlivá střediska:

Adventure Golf:        734 788 666
Aquacentrum:          777 707 786
Bosporka:                 730 521 457
Hobbypark:               777 707 785
Mauglího stezka:     777 707 785
Mauglího ranč:         777 707 785
Penzion ve věži:       774 707 792
Saunový svět:           777 707 786
Sportovní hala:         734 788 668
Tenisové kurty:         730 521 456
Zimní stadion:          777 707 782

Vedení společnosti:   e-maily a kontakty

Penzion ve věži

Telefon: 596 092 310
Mobil: 774 707 792
E-mail: penzion@bospor.info

Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Restaurace Maják

Telefon: 596 092 311
E-mail: penzion@bospor.info


Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Zimní stadion

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: zimni-stadion@bospor.info

Janáčkova 1218
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.512"N, 18°21'54.696"E

Aquacentrum - bazén

Telefon: 596 092 300
Mobil: 777 707 786
E-mail: aquacentrum@bospor.info

Koperníkova 1216
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'32.156"N, 18°21'58.964"E

Adventure Golf

Telefon: 734 788 666
E-mail: adventure-golf@bospor.info

Janáčkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.984"N, 18°21'59.756"E

Sportovní hala

Telefon: 734 788 668
E-mail: sportovni-hala@bospor.info

Koperníkova 1222
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'35.389"N, 18°21'58.385"E

Hobbypark

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Park Petra Bezruče
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'25.315"N, 18°21'54.600"E

Fotbalová hřiště

Telefon: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Koperníkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'29.830"N, 18°21'49.289"E