SPORTOVNÍ HALA

KONTAKT

Sportovní hala

  734 788 668
  sportovni-hala@bospor.info
  SportovniHalaBohumin

Poštovní adresa
Koperníkova 1222
Bohumín
735 81

Provozní řád

Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků hracích ploch víceúčelové sportovní haly. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

 • Zařízení slouží výhradně ke sportovnímu využití.
 • Přístup na hrací plochy víceúčelové sportovní haly je možný pouze určeným vchodem.
 • Uživatelé jsou povinni udržovat pořádek na hracích plochách víceúčelové sportovní haly, odpadky odhazovat do odpadkových košů. Po ukončení hrací doby předat hrací plochu víceúčelové sportovní haly uklizenou a v nepoškozeném stavu provozovateli haly.
 • Hrací plochy využívá návštěvník (nájemce) vždy na vlastní nebezpečí.
 • Za cennosti návštěvníků neručíme.
 • Zaplacením vstupného se návštěvník zavazuje k dodržování zásad tohoto návštěvního řádu, dodržování návštěvní doby a je povinen dbát pokynů zaměstnanců sportovní haly.
 • Porušení provozního řádu, může být důvodem k vykázání z víceúčelové sportovní haly, popř. k následnému vymáhání uhrazení vzniklé škody.
 • Dojde-li vinou návštěvníka (nájemce) k poškození vybavení haly, je návštěvník (nájemce) haly povinen poškození oznámit provozovateli haly, sepsat s ním zápis o škodě a vzniklou škodu uhradit.

Ve víceúčelové sportovní hale je přísně zakázáno

 • kouření a vstup s otevřeným ohněm či předměty, ohrožující bezpečnost návštěvníků (pyrotechnické prostředky, chemické látky, elektronické cigarety, apod.)
 • jakékoli mechanické, chemické či biologické poškození a znečištění hrací plochy
 • vstupování na hrací plochu ve znečištěné obuvi (škvára, bláto, písek)
 • vhazování jakýchkoliv předmětů na hrací plochu
 • vnášení skleněných lahví
 • používání obuvi s černou zanechávající čmouhy podrážkou
 • jízda na kole a skateboardech na hrací ploše
 • používání alkoholických nápojů, užívání drog a omamných látek, nealkoholických nápojů na bázi koly
 • konzumace stravy a odhazování použitých žvýkaček na hrací plochu
 • lezení po sítích za brankami a mantinelech
 • poškozování umělého osvětlení a jakéhokoliv dalšího zařízení
 • mimo nezbytnou nutnost užití (např. Při velkém požáru, zemětřesení apod.) je zakázáno manipulovat s hydranty, hasicími přístroji či používat označené únikové východy
 • zakazuje se znečišťování a ničení šaten a sociálního zařízení
 • přítomnost zvířat je v areálu zakázána
 • nevstupovat na hrací plochu s umělou trávou v kolíkových a lisových kopačkách
 • zákaz bezdůvodného zneužití signalizačních tlačítek požárního elektrického systému pod pokutou 5 000 Kč a úhrady výjezdu složek integrovaného záchranného systému
Provozní řádProvozní řádProvozní řádProvozní řád
 
 

PARTNEŘI

Město Bohumín
Těšínské Slezsko
Těšínské Slezsko Region Card
MultiSport

Penzion ve věži

Telefon: 596 092 310
Mobil: 774 707 792
E-mail: penzion@bospor.info

Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Restaurace Maják

Telefon: 596 092 311
E-mail: penzion@bospor.info


Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Zimní stadion

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: zimni-stadion@bospor.info

Janáčkova 1218
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.512"N, 18°21'54.696"E

Aquacentrum - bazén

Telefon: 596 092 300
Mobil: 777 707 786
E-mail: aquacentrum@bospor.info

Koperníkova 1216
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'32.156"N, 18°21'58.964"E

Adventure Golf

Telefon: 734 788 666
E-mail: adventure-golf@bospor.info

Janáčkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.984"N, 18°21'59.756"E

Sportovní hala

Telefon: 734 788 668
E-mail: sportovni-hala@bospor.info

Koperníkova 1222
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'35.389"N, 18°21'58.385"E

Hobbypark

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Park Petra Bezruče
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'25.315"N, 18°21'54.600"E

Fotbalová hřiště

Telefon: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Koperníkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'29.830"N, 18°21'49.289"E

Copyright © 2007 - 2024 BOSPOR spol s r.o | Webmaster: webmaster@bospor.info | Nahlásit chybu | Prohlášení přístupnosti | Mapa webu