PENZION VE VĚŽI

KONTAKT

Penzion ve věži

  596 092 310
  774 707 792
  penzion@bospor.info
  PenzionVeVezi

Poštovní adresa
Koperníkova 1215
Bohumín
735 81

Ubytovací řád

 • Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.
 • Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 • Na základě potvrzené objednávky je ubytovatel povinen ubytovat hosta od 14.00 do 20.00. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
 • Host užívá hotelový pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednaná, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin. Do té doby musí pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den.
 • Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím, společné prostory a služby ubytovacího zařízení. 
 • Za škody které způsobí na majetku ubytovací zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Pokud host zaplatí zálohu za pobyt či za čerpání služeb, bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.
 • V pokojích nesmí být přemisťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, krom těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.
 • Na pokojích je přísně zakázáno kouřit! Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár.
 • Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit v recepci ubytovacího zařízení. Přenechání pokojů třetí osobě je zakázáno. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.
 • V době od 22 hodin do 06 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid. Ubytovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, případně zajistí převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči, kromě první pomoci v areálu hotelu, si host hradí sám.
 • Ubytovatel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
 • Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, při nástupu pobytu. Ceník ubytování a služeb je k dispozici v recepci a na webových stránkách hotelu. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby.
 • Výměna ručníku probíhá dle potřeby, když host odloží ručník na podlahu koupelny.
 • Host při ukončení pobytu předá klíče od pokoje recepční.
 • Pobyt se zvířaty není povolen.

Příjemný pobyt Vám přeje

Ing. Jaromír Voráč
vedoucí penzionu

PARTNEŘI

Město Bohumín
Těšínské Slezsko
Těšínské Slezsko Region Card
MultiSport

Penzion ve věži

Telefon: 596 092 310
Mobil: 774 707 792
E-mail: penzion@bospor.info

Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Restaurace Maják

Telefon: 596 092 311
E-mail: penzion@bospor.info


Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Zimní stadion

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: zimni-stadion@bospor.info

Janáčkova 1218
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.512"N, 18°21'54.696"E

Aquacentrum - bazén

Telefon: 596 092 300
Mobil: 777 707 786
E-mail: aquacentrum@bospor.info

Koperníkova 1216
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'32.156"N, 18°21'58.964"E

Adventure Golf

Telefon: 734 788 666
E-mail: adventure-golf@bospor.info

Janáčkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.984"N, 18°21'59.756"E

Sportovní hala

Telefon: 734 788 668
E-mail: sportovni-hala@bospor.info

Koperníkova 1222
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'35.389"N, 18°21'58.385"E

Hobbypark

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Park Petra Bezruče
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'25.315"N, 18°21'54.600"E

Fotbalová hřiště

Telefon: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Koperníkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'29.830"N, 18°21'49.289"E

Copyright © 2007 - 2024 BOSPOR spol s r.o | Webmaster: webmaster@bospor.info | Nahlásit chybu | Prohlášení přístupnosti | Mapa webu