Návštěvní a provozní řád Mauglího stezky

Provozovatelem Hobbyparku je společnost BOSPOR, spol. s r. o., Koperníkova 1174, Bohumín, 735 81.

Provozní doba Hobbyparku

 • v období od 1. října do 31. března – od 5:00 do 18:00 hodin
 • v období od 1. dubna do 30. září – od 5:00 do 21:00 hodin

V Hobbyparku je zakázáno

 • Vstupovat do prostoru mimo jeho provozní dobu.
 • Vodit psy i jiná zvířata.
 • Poškozovat herní zařízení i jiná vybavení Hobbyparku.
 • Kouřit včetně elektronických cigaret
 • Zakládat ohniště.
 • Používat herní zařízení dětmi mladšími 10 let bez dozoru rodičů nebo osobami staršími 18 let.
 • Používat herní zařízení k jiným účelům, než ke kterým jsou konstrukčně určeny.
 • Odhazovat odpadky uvnitř i vně areálu.
 • Používat herní zařízení, které je poškozeno, případně které je označeno zákazem používání.
 • Užívat herní zařízení pokud je povrch namrzlý, rozpálený nebo kluzký.
 • Přinášet střelné zbraně, výbušiny, hořlaviny, nebezpečné látky a ostré předměty.
 • Vylepovat reklamní a propagační tiskoviny.
 • Vstup podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek.
 • Konzumovat alkoholické nápoje, vyjma vymezených prostorů restauračních zahrádek.
 • Užívat omamné, toxické a psychotropní látky.
 • Vstupovat ke zvířatům.
 • Krmit zvířata, vyjma granulí z krmných automatů.
 • Rušit a dráždit zvířata.

Vymezení užívání herních prvků podle věku dítěte

 • domečky: 1 - 12 let
 • kolotoče: 5 - 18 let
 • kládové houpačky: 3 - 18 let
 • pružinová lavice: 3 - 15 let
 • šplhací souprava: 5 -12 let
 • řetízkové houpačky: 4 - 18 let
 • houpačka / ptačí hnízdo: 3 - 12 let (max. však 150 kg)
 • lanovka: 5 - 15 let
 • věže: 5 - 15 let
 • Mauglího stezka: 6 – 15 let

Ostatní povinnosti návštěvníků Hobbyparku

 • Seznámit se s návštěvním a provozním řádem a po dobu pobytu v areálu ho dodržovat.
 • Dbát pokynů správců Hobbyparku, kontakt na správce 777 707 785.
 • Nahlásit správci zjištěné poškození jakékoliv atrakce (herního prvku).
 • Za bezpečnost dětí (jim svěřených osob) zodpovídají rodiče nebo zletilé osoby. Po dobu dozoru (hlídání) se nesmí vzdálit z prostoru hřiště a nesmí se věnovat jiné činnosti.
 • Chovat se tak, aby nezpůsobili zranění sobě, ani ostatním návštěvníkům.
 • Zajistit si své věci proti krádeži, provozovatel neručí za jejich odcizení nebo ztrátu.
 • Za škody, poranění nebo úrazy, způsobené neopatrností nebo nedodržováním návštěvního a provozního řádu nenese provozovatel odpovědnost.
 • Správce je oprávněn vykázat z areálu ty návštěvníky, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují návštěvní a provozní řád.

Důležitá telefonní čísla

 • Záchranná zdravotnická služba:  155
 • Tísňové volání (linka):  112
 • Hasiči:  150
 • Policie ČR:  158
 • Městská policie:  156 

 

V Bohumíně 20.9.2021.

Návštěvní a provozní řád Hobbyparku schválil Ing. Jan Resler, jednatel BOSPOR, spol. s r. o.

PARTNEŘI

Město Bohumín           Těšínské Slezsko           Těšínské Slezsko Region Card
MultiSport           Benfit Plus           Regiontourist.cz

KONTAKTY

BOSPOR, spol. s r. o.
Koperníkova 1174
735 81   Bohumín

GPS:      49°54'24.159"N, 18°21'54.426"E
Cesta:   Jak se k nám dostanete?

IČO:   26815982
DIČ:   CZ26815982
Číslo účtu:   1728491329 / 0800

Telefon:   596 012 638
E-mail:     bospor@bospor.info
Web:        www.bospor.info

Kontakty na jednotlivá střediska:

Adventure Golf:        734 788 666
Aquacentrum:          777 707 786
Bosporka:                 730 521 457
Hobbypark:               777 707 785
Mauglího stezka:     777 707 785
Mauglího ranč:         777 707 785
Penzion ve věži:       774 707 792
Saunový svět:           777 707 786
Sportovní hala:         734 788 668
Tenisové kurty:         730 521 456
Zimní stadion:          777 707 782

Vedení společnosti:   e-maily a kontakty

Penzion ve věži

Telefon: 596 092 310
Mobil: 774 707 792
E-mail: penzion@bospor.info

Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Restaurace Maják

Telefon: 596 092 311
E-mail: penzion@bospor.info


Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Zimní stadion

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: zimni-stadion@bospor.info

Janáčkova 1218
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.512"N, 18°21'54.696"E

Aquacentrum - bazén

Telefon: 596 092 300
Mobil: 777 707 786
E-mail: aquacentrum@bospor.info

Koperníkova 1216
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'32.156"N, 18°21'58.964"E

Adventure Golf

Telefon: 734 788 666
E-mail: adventure-golf@bospor.info

Janáčkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.984"N, 18°21'59.756"E

Sportovní hala

Telefon: 734 788 668
E-mail: sportovni-hala@bospor.info

Koperníkova 1222
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'35.389"N, 18°21'58.385"E

Hobbypark

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Park Petra Bezruče
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'25.315"N, 18°21'54.600"E

Fotbalová hřiště

Telefon: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Koperníkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'29.830"N, 18°21'49.289"E