Návštěvní řád Mauglího stezky

Upozornění pro uživatele

 • U mladších dětí, do 6 let je povoleno používat zařízení, pouze pokud je zabezpečený trvalý dozor dospělé odpovědné osoby. Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky.
 • Sestava se skluzavkou je vhodná pro děti od 3 do 15 let

Na hřišti platí zákaz

 • poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení
 • vstupu se zvířaty
 • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
 • manipulace s otevřeným ohněm
 • užívání zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku.

Návštěvník je povinen

 • Respektovat návštěvní řád a pokyny správce.
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe dodržovat čistotu.

 Odpovědnost

 • Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.
 • Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
 • Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat.
 • Pokud dětské hřiště, herní prvky a vybavení poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele.
 • V případě nepříznivého počasí bude hřiště uzavřeno.
 • Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba.
 • Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.
 • Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecných předpisů, pro podnikající fyzickou osobu při výkonu své podnikatelské činnosti nebo pro právnickou osobu do výše 200 000 Kč a u fyzických osob do výše 30 000 Kč.
 • Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně Městské policii – telefon 156 a odpovědnému pracovníkovi provozovatele, zabezpečíte tím větší bezpečnost pro své dítě.

Kontakty

 • správce hřiště: mobil: 777 707 785
 • odpovědný pracovník: Petr Lakomý - vedoucí sportovišť, 777 707 782

PARTNEŘI

Město Bohumín Těšínské Slezsko Těšínské Slezsko Region Card MultiSport Benfit Plus

KONTAKTY

BOSPOR, spol. s r. o.
Koperníkova 1174
735 81   Bohumín

GPS:      49°54'24.159"N, 18°21'54.426"E
Cesta:   Jak se k nám dostanete?

IČO:   26815982
DIČ:   CZ26815982
Číslo účtu:   1728491329 / 0800

Telefon:   596 012 638
E-mail:     bospor@bospor.info
Web:        www.bospor.info

Kontakty na jednotlivá střediska:

Adventure Golf:        734 788 666
Aquacentrum:          777 707 786
Bosporka:                 730 521 457
Hobbypark:               777 707 785
Maugliho stezka:     777 707 785
Maugliho ranč:         777 707 785
Penzion ve věži:       774 707 792
Saunový svět:           777 707 786
Sportovní hala:         734 788 668
Zimní stadion:          777 707 782

Vedení společnosti:   e-maily a kontakty

Penzion ve věži

Telefon: 596 092 310
Mobil: 774 707 792
E-mail: penzion@bospor.info

Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Coffee Maják

Telefon: 596 092 311
E-mail: penzion@bospor.info


Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Zimní stadion

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: zimni-stadion@bospor.info

Janáčkova 1218
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.512"N, 18°21'54.696"E

Aquacentrum - bazén

Telefon: 596 092 300
Mobil: 777 707 786
E-mail: aquacentrum@bospor.info

Koperníkova 1216
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'32.156"N, 18°21'58.964"E

Adventure Golf

Telefon: 734 788 666
E-mail: adventure-golf@bospor.info

Janáčkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.984"N, 18°21'59.756"E

Sportovní hala

Telefon: 734 788 668
E-mail: sportovni-hala@bospor.info

Koperníkova 1222
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'35.389"N, 18°21'58.385"E

Hobbypark

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Park Petra Bezruče
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'25.315"N, 18°21'54.600"E

Fotbalová hřiště

Telefon: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Koperníkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'29.830"N, 18°21'49.289"E