Návštěvní řád

Všechny osoby využívající bludiště jsou povinny dodržovat uvedený návštěvní řád:

 • Vyžadují-li to bezpečnostní, klimatické (např. nepřízeň počasí), provozní nebo jiné závažné důvody, může být labyrint i v návštěvní době kdykoli zcela nebo zčásti uzavřen.
 • Je přísně zakázáno prostupovat stěnami živého plotu! Porušení tohoto zákazu může být klasifikováno jako poškozování cizí věci a je přinejmenším důvodem k okamžitému vykázání návštěvníka z areálu labyrintu.
 • Prohlídka a pobyt v labyrintu je individuální a na vlastní nebezpečí návštěvníka.
 • Návštěvníci jsou povinni se ve svém zájmu i v zájmu ochrany labyrintu pohybovat pouze po vymezených cestách a to výhradně pěšky.
 • Do labyrintu je zakázán vstup se psy.
 • Vstup do labyrintu je zakázán i osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití jiných návykových látek.
 • V celém areálu labyrintu je dále zakázáno:
  a) poškozovat rostliny a porosty, včetně odběru částí rostlin za jakýmkoli účelem
  b) poškozovat vybavení labyrintu
  c) kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
  d) požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky
  e) používat jakoukoliv zvukovou techniku, která by rušila ostatní návštěvníky labyrintu
  f) znečišťovat areál labyrintu
  g) vykonávat činnosti, které jsou v rozporu s účelem areálu
 • Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů obsluhy labyrintu. Při neuposlechnutí nebo při zanedbání zákazu, vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, provozu a ochrany labyrintu, nebo při porušení návštěvního řádu, může být návštěvník z labyrintu obsluhou vykázán
 • Provozovatel labyrintu nezodpovídá za škody, které si návštěvník způsobí nepřiměřeným chováním a porušením návštěvního řádu.
 • Doporučujeme zvýšenou opatrnost při využití skluzavky za slunečného počasí. Povrch nerezového tubusu může být zejména v místě dojezdu přehřátý.
Návštěvní řád
Návštěvní řád
Návštěvní řád
Návštěvní řád

PARTNEŘI

Město Bohumín           Těšínské Slezsko           Těšínské Slezsko Region Card
MultiSport           Benfit Plus           Regiontourist.cz

KONTAKTY

BOSPOR, spol. s r. o.
Koperníkova 1174
735 81   Bohumín

GPS:      49°54'24.159"N, 18°21'54.426"E
Cesta:   Jak se k nám dostanete?

IČO:   26815982
DIČ:   CZ26815982
Číslo účtu:   1728491329 / 0800

Telefon:   596 012 638
E-mail:     bospor@bospor.info
Web:        www.bospor.info

Kontakty na jednotlivá střediska:

Adventure Golf:        734 788 666
Aquacentrum:          777 707 786
Bosporka:                 730 521 457
Hobbypark:               777 707 785
Mauglího stezka:     777 707 785
Mauglího ranč:         777 707 785
Penzion ve věži:       774 707 792
Saunový svět:           777 707 786
Sportovní hala:         734 788 668
Tenisové kurty:         730 521 456
Zimní stadion:          777 707 782

Vedení společnosti:   e-maily a kontakty

Penzion ve věži

Telefon: 596 092 310
Mobil: 774 707 792
E-mail: penzion@bospor.info

Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Restaurace Maják

Telefon: 596 092 311
E-mail: penzion@bospor.info


Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Zimní stadion

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: zimni-stadion@bospor.info

Janáčkova 1218
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.512"N, 18°21'54.696"E

Aquacentrum - bazén

Telefon: 596 092 300
Mobil: 777 707 786
E-mail: aquacentrum@bospor.info

Koperníkova 1216
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'32.156"N, 18°21'58.964"E

Adventure Golf

Telefon: 734 788 666
E-mail: adventure-golf@bospor.info

Janáčkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.984"N, 18°21'59.756"E

Sportovní hala

Telefon: 734 788 668
E-mail: sportovni-hala@bospor.info

Koperníkova 1222
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'35.389"N, 18°21'58.385"E

Hobbypark

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Park Petra Bezruče
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'25.315"N, 18°21'54.600"E

Fotbalová hřiště

Telefon: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Koperníkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'29.830"N, 18°21'49.289"E