Provozní řád

Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků sportoviště Bosporka. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat. 

 1. Zařízení slouží výhradně ke sportovnímu využití.
 2. Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý,  kdo vstupuje do areálu sportoviště nebo na jednotlivé sportoviště. Vstup na jednotlivá sportoviště vždy ohlásí na recepci odpovědné osobě.
 3. Uživatelé jsou povinni udržovat pořádek na hracích plochách, odpadky odhazovat do odpadkových košů. Po ukončení hrací doby předat hrací plochu víceúčelového sportoviště  uklizenou a v nepoškozeném stavu.
 4. Hrací plochy využívá návštěvník (nájemce) vždy na vlastní nebezpečí. Je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli sportoviště v plné výši.
 5. Provozovatel neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti návštěvníků sportoviště.
 6. V celém sportovišti je přísně zakázáno:
  - kouření a vstup s otevřeným ohněm či předměty, ohrožující bezpečnost návštěvníků (pyrotechnické prostředky, chemické látky, elektronické cigarety, apod.)
  - jakékoli mechanické, chemické či biologické poškození a znečištění hrací plochy
  - vstupování na hrací plochu ve znečištěné obuvi (škvára, bláto, písek)
  - vhazování jakýchkoliv předmětů na hrací plochu
  - vnášení skleněných lahví
  - používání obuvi s černou zanechávající čmouhy podrážkou
  - jízda na kole a skateboardech na hrací ploše
  - používání alkoholických nápojů, užívání drog a omamných látek, nealkoholických nápojů na bázi koly
  - konzumace stravy a odhazování použitých žvýkaček na hrací plochu
  - poškozování umělého osvětlení a jakéhokoliv dalšího zařízení
  mimo nezbytnou nutnost užití (např. Při velkém požáru, zemětřesení apod.) je zakázáno manipulovat s hydranty, hasicími přístroji či používat označené únikové východy
  - zakazuje se znečišťování a ničení šaten a sociálního zařízení
  - přítomnost zvířat je v areálu zakázána
 7. Zaplacením vstupného se návštěvník zavazuje k dodržování zásad tohoto návštěvního řádu, dodržování návštěvní doby a je povinen dbát pokynů zaměstnanců sportoviště Bosporka.
 8. Porušení provozního řádu, může být důvodem k vykázání ze sportoviště , popř. k následnému vymáhání uhrazení vzniklé škody.
 9. Dojde-li vinou návštěvníka (nájemce) k poškození vybavení sportoviště, je návštěvník (nájemce) povinen poškození oznámit provozovateli , sepsat s ním zápis o škodě a vzniklou škodu uhradit.
Provozní řád
Provozní řád
Provozní řád
Provozní řád
Provozní řád
Provozní řád

PARTNEŘI

Město Bohumín Těšínské Slezsko Těšínské Slezsko Region Card MultiSport Benfit Plus

KONTAKTY

BOSPOR, spol. s r. o.
Koperníkova 1174
735 81 Bohumín
GPS:   49°54'24.159"N, 18°21'54.426"E

Jak se k nám dostanete?


Telefon:   596 012 638
E-mail:   bospor@bospor.info
Web:   www.bospor.info
Vedení společnosti:   kontakty

IČ:   26815982
DIČ:   CZ26815982
Zapsáno v OR vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27537.
Číslo účtu:   1728491329 / 0800, Česká spořitelna Bohumín

Penzion ve věži

Telefon: 596 092 310
Mobil: 774 707 792
E-mail: penzion@bospor.info

Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Coffee Maják

Telefon: 596 092 311
E-mail: penzion@bospor.info


Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Zimní stadion

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: zimni-stadion@bospor.info

Janáčkova 1218
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.512"N, 18°21'54.696"E

Aquacentrum - bazén

Telefon: 596 092 300
Mobil: 777 707 786
E-mail: aquacentrum@bospor.info

Koperníkova 1216
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'32.156"N, 18°21'58.964"E

Adventure Golf

Telefon: 734 788 666
E-mail: adventure-golf@bospor.info

Janáčkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.984"N, 18°21'59.756"E

Sportovní hala

Telefon: 734 788 668
E-mail: sportovni-hala@bospor.info

Koperníkova 1222
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'35.389"N, 18°21'58.385"E

Hobbypark

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Park Petra Bezruče
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'25.315"N, 18°21'54.600"E

Fotbalová hřiště

Telefon: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Koperníkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'29.830"N, 18°21'49.289"E