Provozní řád

Návštěvní řád aquacentra Bohumín.

 • Zaplacením vstupného se návštěvník zavazuje k dodržování zásad tohoto návštěvního řádu, dodržování návštěvní doby a je povinen dbát pokynů zaměstnanců aquacentra.
 • Do bazénů nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových či halucinogenních látek a děti do věku jednoho roku. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou. (Vyhláška 135/2004 §11 odst. 3) v celém areálu platí přísný zákaz stříhání nehtů, vlasů a vousů. Osoby postižené kožním onemocněním, které není přenosné, budou do areálu vpuštěni po předložení lékařského potvrzení o tom, že se nejedná o nakažlivou nemoc.
 • Návštěvník je povinen při příchodu zaplatit vstupné a převzít digitální čip, který jej opravňuje ke vstupu do aquacentra. Zodpovídá za ztrátu čipu pod sankcí 200 Kč.
 • Při překročení časového limitu je návštěvník povinen uhradit doplatek vstupného dle platného ceníku.
 • Děti do 10 let mohou do bazénů vstoupit jen s doprovodem dospělé osoby.
 • Dětem nad 10 let se umožní vstup po předložení průkazu. Průkazem je:průkaz zdravotní pojišťovny, studentský průkaz, případně jiný platný průkaz s fotografií držitele
 • Koupání je povoleno POUZE v elastických, přiléhavých plavkách, bez kapes a kovových doplňků (zipů ap.)
 • Za věci odložené mimo šatní skříňky, či v neuzamčených šatních skříňkách, provozovatel neodpovídá. Šatní skříňky nejsou místem obvyklým k úschově cenností. Doporučujeme, aby si návštěvníci cenné věci uložili do pokladny.
 • Vstup do prostoru bazénů je povolen jen osobám čistým, a řádně osprchovaným.
 • Osoby s dlouhými vlasy je musí mít při koupání sepnuty.
 • Používání žvýkačky v bazénech není povoleno.
 • V celém areálu je zákaz běhání a skákání do bazénů mimo strany se startovacími bloky.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní zásady při jízdě na tobogánu.
 • Je zakázán vstup do bazénové haly v civilním oblečení a obuvi (případný doprovod použije vhodné čisté oblečení, určené a přinesené jen pro tento účel)
 • V areálu aquaparku je přísně zakázáno:
  Používání skleněných nádob a jiných, zejména ostrých předmětů, které mohou ohrozit bezpečnost návštěvníků.
  Neoprávněné používání a manipulace s prostředky určenými k záchraně či provozu aquaparku.
  Bezdůvodné volání o pomoc.
 • Vstup do venkovní části rehabilitačního bazénu je povolen pouze ,,průplavem“!
 • Do prostorů bazénů a saunového světa je zakázáno nosit předměty a přípravky nesouvisející s plaváním nebo saunováním a návštěvník nesmí jakýmkoliv způsobem poškozovat či znečišťovat areál Aquacentra.
 • Přítomnost zvířat, je v areálu zakázána.
 • Návštěvníci, kteří nebudou dodržovat pravidla návštěvního řádu, zásady slušného chování a dbát pokynů personálu budou vykázáni z areálu bez náhrady vstupného.
 • V celé budově aquaparku platí zákaz kouření

PARTNEŘI

Město Bohumín Těšínské Slezsko Těšínské Slezsko Region Card MultiSport Benfit Plus

KONTAKTY

BOSPOR, spol. s r. o.
Koperníkova 1174
735 81   Bohumín

GPS:      49°54'24.159"N, 18°21'54.426"E
Cesta:   Jak se k nám dostanete?

IČO:   26815982
DIČ:   CZ26815982
Číslo účtu:   1728491329 / 0800

Telefon:   596 012 638
E-mail:     bospor@bospor.info
Web:        www.bospor.info

Kontakty na jednotlivá střediska:

Adventure Golf:        734 788 666
Aquacentrum:          777 707 786
Bosporka:                 730 521 457
Hobbypark:               777 707 785
Maugliho stezka:     777 707 785
Maugliho ranč:         777 707 785
Penzion ve věži:       774 707 792
Saunový svět:           777 707 786
Sportovní hala:         734 788 668
Zimní stadion:          777 707 782

Vedení společnosti:   e-maily a kontakty

Penzion ve věži

Telefon: 596 092 310
Mobil: 774 707 792
E-mail: penzion@bospor.info

Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Coffee Maják

Telefon: 596 092 311
E-mail: penzion@bospor.info


Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Zimní stadion

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: zimni-stadion@bospor.info

Janáčkova 1218
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.512"N, 18°21'54.696"E

Aquacentrum - bazén

Telefon: 596 092 300
Mobil: 777 707 786
E-mail: aquacentrum@bospor.info

Koperníkova 1216
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'32.156"N, 18°21'58.964"E

Adventure Golf

Telefon: 734 788 666
E-mail: adventure-golf@bospor.info

Janáčkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.984"N, 18°21'59.756"E

Sportovní hala

Telefon: 734 788 668
E-mail: sportovni-hala@bospor.info

Koperníkova 1222
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'35.389"N, 18°21'58.385"E

Hobbypark

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Park Petra Bezruče
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'25.315"N, 18°21'54.600"E

Fotbalová hřiště

Telefon: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Koperníkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'29.830"N, 18°21'49.289"E