AQUACENTRUM

OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí: 6:00 - 7:45
12:30 - 21:00
úterý: 6:00 - 7:45
12:15 - 21:00
středa: 6:00 - 7:45
12:15 - 21:00
čtvrtek: 6:00 - 7:45
12:15 - 21:00
pátek: 12:00 - 21:00
víkendy a svátky:   8:00 - 21:00

KONTAKT

Aquacentrum

  596 092 300
  777 707 786
  aquacentrum@bospor.info
  AquacentrumBohumin

Poštovní adresa
Koperníkova 1216
Bohumín
735 81

Fitcentrum

Posilovna hotelového typu vybavená 7 cvičebními stroji. Cvičení individuálně, bez trenéra.

Provozní doba

 • pondělí - čtvrtek: 6:00 - 21:00
 • pátek:  10:00 - 21:00
 • víkendy a státní stávky:  8:00 - 21:00

Vstupné

 • 100 Kč

Kontakty

 • pokladna: 596 092 300
 • určený vedoucí směny: 774 707 791

Provozní řád posilovny

 • Návštěvník je vstupem do posilovny povinen dodržovat tento provozní řád.
 • Každý návštěvník je povinen před vstupem uhradit poplatek za užívání posilovny na pokladně Aquacentra.
 • V případě neuhrazení vstupního poplatku bude udělena pokuta ve výši 500 Kč. Pokutu je oprávněn udělit určený vedoucí směny nebo kterýkoliv člen vedení společnosti.
 • Návštěvníci mohou využívat posilovnu pouze v určené provozní době.
 • Osoby mladší 18 let mohou posilovnu využívat pouze v doprovodu plnoleté osoby.
 • Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, provozovatel posilovny nebere žádnou zodpovědnost za zdravotní stav návštěvníků.
 • Návštěvníci mohou užívat cvičební stroje a náčiní pouze na vlastní nebezpečí, bez dozoru trenéra a dle návodu k používání daného stroje nebo náčiní.
 • Návštěvník je povinen užívat prostory posilovny pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
 • Každý návštěvník musí mít s sebou ručník k odstraňování potu při cvičení.
 • Při provozování příslušné sportovní činnosti návštěvník nesmí ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Zakazuje se znečišťovat prostory posilovny.
 • Návštěvníci mohou užívat všechna zařízení a předměty v souladu s jejich účelem užívání tak, aby na nich nevznikla škoda. V případě prokázání vzniklé škody (poškození nebo zničení majetku společnosti BOSPOR) uhradí návštěvník celou zůstatkovou hodnotu předmětu.
 • Návštěvník přítomný v posilovně neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičencům.
 • V celém prostoru posilovny platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.
 • Je zakázáno cvičební stroje přemisťovat, používat v rozporu s návodem na používání.
 • Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí náčiní na vyhrazené místo a uvede stanoviště do původního stavu.
 • Návštěvníci jsou povinni dbát dalších pokynů zaměstnanců společnosti Bospor.
 • Do prostor posilovny je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení nebo vzbuzující veřejné pohoršení.
 • V případě porušení provozního řádu má určený vedoucí směny nebo kterýkoliv člen vedení společnosti právo návštěvníka z posilovny vykázat.
 • Prostor posilovny je monitorován kamerovým systémem.
 
 

Fotogalerie

Fitcentrum
Fitcentrum
Fitcentrum
Fitcentrum
Fitcentrum
Fitcentrum
Fitcentrum
Fitcentrum

PARTNEŘI

Město Bohumín
Těšínské Slezsko
Těšínské Slezsko Region Card
MultiSport

Penzion ve věži

Telefon: 596 092 310
Mobil: 774 707 792
E-mail: penzion@bospor.info

Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Restaurace Maják

Telefon: 596 092 311
E-mail: penzion@bospor.info


Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Zimní stadion

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: zimni-stadion@bospor.info

Janáčkova 1218
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.512"N, 18°21'54.696"E

Aquacentrum - bazén

Telefon: 596 092 300
Mobil: 777 707 786
E-mail: aquacentrum@bospor.info

Koperníkova 1216
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'32.156"N, 18°21'58.964"E

Adventure Golf

Telefon: 734 788 666
E-mail: adventure-golf@bospor.info

Janáčkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.984"N, 18°21'59.756"E

Sportovní hala

Telefon: 734 788 668
E-mail: sportovni-hala@bospor.info

Koperníkova 1222
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'35.389"N, 18°21'58.385"E

Hobbypark

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Park Petra Bezruče
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'25.315"N, 18°21'54.600"E

Fotbalová hřiště

Telefon: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Koperníkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'29.830"N, 18°21'49.289"E

Copyright © 2007 - 2024 BOSPOR spol s r.o | Webmaster: webmaster@bospor.info | Nahlásit chybu | Prohlášení přístupnosti | Mapa webu