AQUACENTRUM

OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí: 6:00 - 7:45
12:30 - 21:00
úterý: 6:00 - 7:45
12:15 - 21:00
středa: 6:00 - 7:45
12:15 - 21:00
čtvrtek: 6:00 - 7:45
12:15 - 21:00
pátek: 12:00 - 21:00
víkendy a svátky:   8:00 - 21:00

KONTAKT

Aquacentrum

  596 092 300
  777 707 786
  aquacentrum@bospor.info
  AquacentrumBohumin

Poštovní adresa
Koperníkova 1216
Bohumín
735 81

Fitcentrum

Posilovna hotelového typu vybavená 7 cvičebními stroji. Cvičení individuálně, bez trenéra.

Provozní doba

 • pondělí - čtvrtek: 6:00 - 21:00
 • pátek:  10:00 - 21:00
 • víkendy: 8:00 - 21:00

Vstupné

 • 100 Kč

Kontakty

 • pokladna: 596 092 300
 • určený vedoucí směny: 774 707 791

Provozní řád posilovny

 • Návštěvník je vstupem do posilovny povinen dodržovat tento provozní řád.
 • Každý návštěvník je povinen před vstupem uhradit poplatek za užívání posilovny na pokladně Aquacentra.
 • V případě neuhrazení vstupního poplatku bude udělena pokuta ve výši 500 Kč. Pokutu je oprávněn udělit určený vedoucí směny nebo kterýkoliv člen vedení společnosti.
 • Návštěvníci mohou využívat posilovnu pouze v určené provozní době.
 • Osoby mladší 18 let mohou posilovnu využívat pouze v doprovodu plnoleté osoby.
 • Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, provozovatel posilovny nebere žádnou zodpovědnost za zdravotní stav návštěvníků.
 • Návštěvníci mohou užívat cvičební stroje a náčiní pouze na vlastní nebezpečí, bez dozoru trenéra a dle návodu k používání daného stroje nebo náčiní.
 • Návštěvník je povinen užívat prostory posilovny pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
 • Každý návštěvník musí mít s sebou ručník k odstraňování potu při cvičení.
 • Při provozování příslušné sportovní činnosti návštěvník nesmí ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Zakazuje se znečišťovat prostory posilovny.
 • Návštěvníci mohou užívat všechna zařízení a předměty v souladu s jejich účelem užívání tak, aby na nich nevznikla škoda. V případě prokázání vzniklé škody (poškození nebo zničení majetku společnosti BOSPOR) uhradí návštěvník celou zůstatkovou hodnotu předmětu.
 • Návštěvník přítomný v posilovně neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičencům.
 • V celém prostoru posilovny platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.
 • Je zakázáno cvičební stroje přemisťovat, používat v rozporu s návodem na používání.
 • Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí náčiní na vyhrazené místo a uvede stanoviště do původního stavu.
 • Návštěvníci jsou povinni dbát dalších pokynů zaměstnanců společnosti Bospor.
 • Do prostor posilovny je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení nebo vzbuzující veřejné pohoršení.
 • V případě porušení provozního řádu má určený vedoucí směny nebo kterýkoliv člen vedení společnosti právo návštěvníka z posilovny vykázat.
 • Prostor posilovny je monitorován kamerovým systémem.
 
 

Fotogalerie

Fitcentrum
Fitcentrum
Fitcentrum
Fitcentrum
Fitcentrum
Fitcentrum
Fitcentrum
Fitcentrum

PARTNEŘI

Město Bohumín
Těšínské Slezsko
Těšínské Slezsko Region Card
MultiSport
Benfit Plus
Regiontourist.cz

Penzion ve věži

Telefon: 596 092 310
Mobil: 774 707 792
E-mail: penzion@bospor.info

Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Restaurace Maják

Telefon: 596 092 311
E-mail: penzion@bospor.info


Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Zimní stadion

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: zimni-stadion@bospor.info

Janáčkova 1218
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.512"N, 18°21'54.696"E

Aquacentrum - bazén

Telefon: 596 092 300
Mobil: 777 707 786
E-mail: aquacentrum@bospor.info

Koperníkova 1216
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'32.156"N, 18°21'58.964"E

Adventure Golf

Telefon: 734 788 666
E-mail: adventure-golf@bospor.info

Janáčkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.984"N, 18°21'59.756"E

Sportovní hala

Telefon: 734 788 668
E-mail: sportovni-hala@bospor.info

Koperníkova 1222
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'35.389"N, 18°21'58.385"E

Hobbypark

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Park Petra Bezruče
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'25.315"N, 18°21'54.600"E

Fotbalová hřiště

Telefon: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Koperníkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'29.830"N, 18°21'49.289"E

Copyright © 2007 - 2024 BOSPOR spol s r.o | Webmaster: webmaster@bospor.info | Nahlásit chybu | Prohlášení přístupnosti | Mapa webu