Nabídka práce - strojník, plavčík

Publikováno: 14.2.2020BOSPOR, spol. s r. o., Koperníkova 1174, Bohumín vypisuje výběrové řízení na místo strojník-plavčík.

Charakteristika vykonávané práce

 • zajišťuje provozuschopnost jednotlivých bazénů, jejich vybavení (atrakce, brodítka, úpravnu vody, kotelnu, klimatizaci ap.)
 • zabezpečuje dozor nad provozem bazénů, dbá na bezpečnost a dodržování návštěvního řádu aquacentra návštěvníky
 • zajišťuje bezpečný, bezporuchový a hospodárný provoz úpravny vody, kotelny, klimatizace a ostatních světelných zařízení
 • provádí pravidelnou údržbu zařízení dle rozpisu a o každé kontrole provádí záznam do provozního deníku

Požadujeme

 • SŠ technického směru, maturitní zkouška výhodou
 • samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost
 • uživatelskou znalost práce na PC
 • ochotu pracovat v nepřetržitém provozu

Nabízíme

 • zajímavou práci u stabilního zaměstnavatele
 • plný pracovní úvazek
 • dovolenou 5 týdnů
 • příspěvek na stravné
 • příspěvek na sportovní aktivity, vybrané sportovní aktivity zdarma

Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti

 • jméno a příjmení
 • datum, místo narození
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu
 • číslo OP, nebo dokladu o povolení pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • telefonní (e-mail) kontakt
 • datum a podpis

Požadované doklady

 • profesní životopis, v němž zájemce uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • čestné prohlášení, že zájemce nemá záznam v Rejstříku trestů (výpis bude požadován až v případě přijetí), u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát  nevydává, doloží se  bezúhonnost čestným prohlášením
 • úředně ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihláška 

 • přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo doručte do 28.2.2020 na adresu:  Bospor spol. s r.o., Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín (správní budova společnosti v areálu Hobby parku)
 • přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny
 • zaslané materiály budou uchazečům vráceny
 • podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že společnost Bospor bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji

Informace a nástup

 • bližší informace podá p. Ing. Jana Dziadziová, personální úsek, tel. 596 016 532, e-mail: dziadziova.jana@bospor.info
 • předpokládaný nástup: dle domluvy po ukončeném výběrovém řízení

 

Zpět

PARTNEŘI

Město Bohumín Těšínské Slezsko Těšínské Slezsko Region Card MultiSport Benfit Plus

KONTAKTY

BOSPOR, spol. s r. o.
Koperníkova 1174
735 81   Bohumín

GPS:      49°54'24.159"N, 18°21'54.426"E
Cesta:   Jak se k nám dostanete?

IČO:   26815982
DIČ:   CZ26815982
Číslo účtu:   1728491329 / 0800

Telefon:   596 012 638
E-mail:     bospor@bospor.info
Web:        www.bospor.info

Kontakty na jednotlivá střediska:

Adventure Golf:        734 788 666
Aquacentrum:          777 707 786
Bosporka:                 730 521 457
Hobbypark:               777 707 785
Maugliho stezka:     777 707 785
Maugliho ranč:         777 707 785
Penzion ve věži:       774 707 792
Saunový svět:           777 707 786
Sportovní hala:         734 788 668
Zimní stadion:          777 707 782

Vedení společnosti:   e-maily a kontakty

Penzion ve věži

Telefon: 596 092 310
Mobil: 774 707 792
E-mail: penzion@bospor.info

Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Coffee Maják

Telefon: 596 092 311
E-mail: penzion@bospor.info


Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Zimní stadion

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: zimni-stadion@bospor.info

Janáčkova 1218
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.512"N, 18°21'54.696"E

Aquacentrum - bazén

Telefon: 596 092 300
Mobil: 777 707 786
E-mail: aquacentrum@bospor.info

Koperníkova 1216
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'32.156"N, 18°21'58.964"E

Adventure Golf

Telefon: 734 788 666
E-mail: adventure-golf@bospor.info

Janáčkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.984"N, 18°21'59.756"E

Sportovní hala

Telefon: 734 788 668
E-mail: sportovni-hala@bospor.info

Koperníkova 1222
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'35.389"N, 18°21'58.385"E

Hobbypark

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Park Petra Bezruče
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'25.315"N, 18°21'54.600"E

Fotbalová hřiště

Telefon: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Koperníkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'29.830"N, 18°21'49.289"E