Nabídka práce - strojník, plavčík

Publikováno: 31.8.2018BOSPOR, spol. s r. o., Koperníkova 1174, Bohumín vypisuje výběrové řízení na místo strojník, plavčík.

 

Charakteristika vykonávané práce

 • zajišťuje provozuschopnost jednotlivých bazénů, jejich vybavení (atrakce, brodítka, úpravnu vody, kotelnu, klimatizaci ap.)
 • zabezpečuje dozor nad provozem bazénů, dbá na bezpečnost a dodržování návštěvního řádu aquacentra návštěvníky
 • zajišťuje bezpečný, bezporuchový a hospodárný provoz úpravny vody, kotelny, klimatizace a ostatních světelných zařízení
 • provádí pravidelnou údržbu zařízení dle rozpisu a o každé kontrole provádí záznam do provozního deníku

 

Požadavky

 • SŠ technického směru, maturitní zkouška výhodou
 • samostatnost, komunikativnost
 • flexibilita, zodpovědnost
 • ochota pracovat v nepřetržitém provozu

 

Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti

 • jméno a příjmení
 • datum, místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo OP, nebo dokladu o povolení pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • telefonní (e-mail) kontakt
 • datum a podpis

 

Požadované doklady

 • profesní životopis, v němž zájemce uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • čestné prohlášení, že zájemce nemá záznam v Rejstříku trestů (výpis bude požadován až v případě přijetí), u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát  nevydává, doloží se  bezúhonnost čestným prohlášením
 • úředně ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášky

 • přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo doručte do 17.9.2018 na adresu Bospor, spol. s r. o., Koperníkova 1174, Bohumín, 735 81 (správní budova společnosti v areálu Hobby parku)
 • přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny
 • zaslané materiály budou uchazečům vráceny
 • bližší informace: p. Ing. Jana Dziadziová, personální úsek, tel. 596 016 532, e-mail: dziadziova.jana@bospor.info
 • předpokládaný nástup dle domluvy po ukončeném výběrovém řízení

 

Zpět

PARTNEŘI

Město Bohumín Těšínské Slezsko Těšínské Slezsko Region Card MultiSport Benfit Plus

KONTAKTY

BOSPOR, spol. s r. o.
Koperníkova 1174
735 81 Bohumín
GPS:   49°54'24.159"N, 18°21'54.426"E

Jak se k nám dostanete?


Telefon:   596 012 638
E-mail:   bospor@bospor.info
Web:   www.bospor.info
Vedení společnosti:   kontakty

IČ:   26815982
DIČ:   CZ26815982
Zapsáno v OR vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27537.
Číslo účtu:   1728491329 / 0800, Česká spořitelna Bohumín

Penzion ve věži

Telefon: 596 092 310
Mobil: 774 707 792
E-mail: penzion@bospor.info

Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Penzion ve věži - restaurace

Telefon: 596 092 311
Mobil: 774 707 793
E-mail: penzion@bospor.info

Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E

Zimní stadion

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: zimni-stadion@bospor.info

Janáčkova 1218
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.512"N, 18°21'54.696"E

Aquacentrum - bazén

Telefon: 596 092 300
Mobil: 777 707 786
E-mail: aquacentrum@bospor.info

Koperníkova 1216
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'32.156"N, 18°21'58.964"E

Adventure Golf

Telefon: 734 788 666
E-mail: adventure-golf@bospor.info

Janáčkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.984"N, 18°21'59.756"E

Sportovní hala

Telefon: 734 788 668
E-mail: sportovni-hala@bospor.info

Koperníkova 1222
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'35.389"N, 18°21'58.385"E

Hobbypark

Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Park Petra Bezruče
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'25.315"N, 18°21'54.600"E

Fotbalová hřiště

Telefon: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info

Koperníkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'29.830"N, 18°21'49.289"E